Popular search keywords:
Para-toluenesulfonate
N-ethyl-o,p-toluene sulfonamid
N-butyl benzene sulfonamide
Product Classification
Contact Us

Jiaxing Jinli Chemical Co.,Ltd.
Pinghai Rd., and binhai avenue intersections, Jiaxing port chemical industrial park, Zhejiang, China
Tel:+86-573-85580888 85580333
Fax:+86-573-85580598
E-mail: zjh@
English contact:
Tommy

tommy@ 
+86-18606736623
Contact Person:
Zhu Jianhua(+86-18605738888)

Wei jiangen (+86-13605732203)
Guojia  (+86-18606736623)

Products
Rank Product name CAS No. View details
1 0\P-toluenesulfonate 1333-07-9
2 Para-toluenesulfonate 70-55-3
3 N-ethyl-o,p-toluene sulfonamide 8047-99-2
4 N-Butylbenzenesulfonamide 3622-84-2
5 Benzene sulfonamide 98-10-2
5 Records
 
业务洽谈